Back to Top

RUITERS – REGLEMENTEN KNHS

 

De KNHS-wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de internationale paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI). In enkele gevallen was het niet mogelijk de regelgeving van de FEI te volgen omdat het voorzieningenniveau van KNHS-wedstrijden afwijkt van de voor de FEI-wedstrijden vereiste voorzieningen.

Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het Algemeen Wedstrijdreglement. Wanneer bepalingen in het disciplinereglement afwijken van de bepalingen in een Algemeen Wedstrijdreglement, gaan de bepalingen in het disciplinereglement voor op het de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan!

In de klasse BB vindt een stijlbeoordeling plaats. De stijlbeoordeling verloopt via de reglementen van de KNHS. Dit staat beschreven in het wedstrijdreglement in artikel 328 lid 7 en in bijlage 5.

Wedstrijdreglementen zijn te vinden op de KNHS website