Back to Top

DAGPROGRAMMA

Het dagprogramma voor 2022 ziet er als volgt uit.

De dagindeling van zaterdag 25 juni:

– M-paarden

– L-paarden

– M-pony’s CDE

De dagindeling van zondag 26 juni:

– B-paarden MET dressuur (alleen voor regiokampioenschap Zuid-Holland)

– B-paarden zonder dressuur

– L-pony’s CDE

– BB-paarden

– B-pony’s CDE

– BB-pony’s ABCDE


GEBRUIK VAN HELMCAMERA’S AANGESCHERPT

helmcamera

De laatste jaren zien we steeds vaker deelnemers met een helmcamera door de cross of menners in de marathon gaan. Leuk en leerzaam om deze beelden na afloop te bekijken. Op Youtube en op de social worden verschillende opnames met de helmcamera gedeeld. Maar een helmcamera mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Daarom is besloten om strenger toe te gaan zien op het gebruik van helmcamera’s bij eventing- en menwedstrijden. Helmen met camera’s die teveel uitsteken zijn niet toegestaan.

In het eventingreglement is de verplichting opgenomen om een veiligheidshelm, die voldoet aan de Europese norm NEN-EN 1384, te dragen. Deze helmen zijn uiteraard getest zonder dat hierop een camera is geplaatst. De vorm en de grootte van de camera heeft invloed op de eigenschappen van een helm en dus ook op de mate waarop deze de deelnemer beschermt. Het is veiliger om met een gestroomlijnde helm te rijden dan met een helm waarbij een camera er ver boven of opzij uitsteekt.

De afbeelding van de helm met camera is zoals is toegestaan. Camera’s op andere posities op de helm zijn niet toegestaan.

De Federatie vertegenwoordiger kan ingrijpen indien hij van oordeel is dat de keuze van de camera of bevestiging ervan onveilige situaties kan oproepen. Het rijden met helmcamera geschiedt altijd op eigen risico.

HOE VERLOOPT DE KEURING BIJ DE VEEARTS?

Belangrijk onderdeel van het dagprogramma is de keuring van uw pony of paard door de veearts.

Voor deelname aan de cross dient uw edele dier te worden gekeurd door de veearts want ook hier gelden de normen van veiligheid.

Tussen het springen en de aanvang van de cross dienen de paarden en pony’s te worden gekeurd. Voor de wedstrijdruiters is dit gesneden koek, maar bij de recreanten en BB ruiters is dit nog niet zo bekend.

Dierenkliniek De Raaphorst uit Wassenaar en Paardenpraktijk Ilvy van den Broek verzorgen op deze wedstrijd de controle van uw paard of pony.

Raaphorst

De controlerend veeartsen vragen daarom de volgende regels in acht te nemen:

  • Tijdens de keuring wordt het paard onderzocht en deze moet een stukje draven.
  • De eerste keuring is tussen het springen en de cross.
  • De tweede keuring is binnen 10 minuten na de cross (het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om zich tijdig te melden).
  • Het paard wordt aangeboden aan de hand, dus niet onder het zadel.
  • Het paard wordt begeleidt door de ruiter (dus niet door vader, moeder of groom).
  • Het paard of pony dient bij de tweede keuring te worden aangeboden zonder beenbescherming.
  • Ook bij de tweede keuring wordt het paard of pony begeleidt door de ruiter.