Back to Top

SECRETARIAAT

Het wedstrijdsecretariaat mennen bestaat uit

Contactpersoon secretariaat deelnemers: Gerda Bocxe
Contactpersoon vrijwilligers mennen, officials en overige zaken: Ab Spaan, abspaan43@gmail.com

Het wedstrijdsecretariaat is eveneens per e-mail bereikbaar. Het e-mailadres is mennenvlietland@hotmail.com.