Back to Top

Menners – Nieuws

 

Aan alle ruiters en menners,

Naar aanleiding van de corona maatregelen hebben wij onze wedstrijd in 2020 afgelast.

De onzekerheid rond het coronavirus en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van vrijwilligers, jury’s, bezoekers enz. gaven daarvoor de doorslag.
Wij menen dat wij gezien de omstandigheden wel de juiste beslissing hebben genomen. Volgend jaar is het allermist zeker hoe alles in deze gaat verlopen. Vanuit die beslissing zetten we een stap naar volgend jaar.

In de ontwikkelingen rond het te bouwen recreatiepark zijn weliswaar stappen ondernomen maar is het nog allemaal vaag wat dit volgend jaar voor consequenties heeft voor onze wedstrijd.

We zijn echter vol goede moed en voor 2021 hebben we daarom onze wedstrijd – SGW en minimarathon – gepland voor 26 en 27 juni. Zet hem dus alvast in uw agenda.

Vriendelijke groet,

Ton Spaan, vz.