Back to Top

GEZOCHT… VRIJWILLIGERS
Veel hulp nodig

Natuurlijk zoeken we ook in 2019 weer vrijwillgers!

Dit evenement kan niet plaatsvinden zonder vrijwilligers, vandaar deze oproep. De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers zich enorm ingezet om de wedstrijden tot een succes te maken. De deskundige hulp bij de hindernissen in de cross, de springring en bij de dressuur is ook nu weer hard nodig. Wij hopen dus dat u ook dit jaar weer van de partij bent.

Kunt u één dagdeel komen helpen, geef dit dan duidelijk aan, dan houden wij hier rekening mee. Wilt u graag samen met iemand de taak uitvoeren, vermeldt dit dan ook. Vraag ook familie, vrienden en buren of zij willen komen helpen.

Ervaring is niet nodig, en alle hulp is welkom!

HELPEN IN DE CATERING

In de grote tent op het hoofdterrein kunt een drankje, een tussendoortje of een belegd broodje halen. Naast de grote tent staat een snackkar en een hamburgerkraam. Ook worden de vrijwilligers voorzien van een lunchpakket. Deze lunchpakketten worden ’s ochtends vroeg al klaar gemaakt. De catering kan uw hulp goed gebruiken bij het maken van de lunchpakketten, de bezetting achter de bar en in de eetkraampjes. De catering is actief op zaterdag en zondag van 7.00 uur tot en met 19.00 uur. U kunt zich opgeven bij rina.vandenbosch@gmail.com.

HELPEN ALS PARKEERREGELAAR

Met een totaal deelnemersveld van zo’n 400 ruiter- en mencombinaties en zo’n 2500 bezoekers is een goed geregeld parkeerbeleid een noodzaak!
Behalve onze drie vaste parkeerplaatsen hebben wij ook nog uitwijkmogelijkheden naar een vierde parkeerplaats of in de berm. De piek ligt op de ochtenden.
De grootste ergernis bij een evenement is dat je geen goede parkeerplaats kunt vinden en dan begin je al verkeerd. Daarom is dit een heel belangrijke taak en is een goede organisatie vereist.

Heeft u dit talent………geef u dan op bij parkeercoördinator Marian van Vliet mclvvliet@kpnmail.nl of 06-10435783

HELPEN BIJ DE DRESSUUR, HET SPRINGEN EN/OF DE CROSS

 

Op zaterdag en zondag kunt u helpen met:

  • Jureren bij een hindernis in de cross (instructieavond vooraf)
  • Ringmeester bij de dressuur
  • Ringmeester bij het springen
  • Protocollen ophalen in de cross
  • Protocollen ophalen voor de dressuur en het springen
  • Parcoursbouwer assisteren bij het springparcours
  • Veearts assisteren
  • Helpen bij een oversteekplaats in de cross

Voor vragen kan je mailen naar vrijwilligers-ruiters@eventingzuidholland.nl