Back to Top

Menners – Nieuws

Mini-Marathon in plaats van SGW-mennen in Vlietland.

De samengestelde wedstrijd in Vlietland staat nog steeds “als een dijk”. Toch gaan de ontwikkelingen in Vlietland door met de komst van de attracties, het klimeiland en aquapark, komen er ook steeds meer bezoekers.

De trajecten voor SGW- mennen vinden voor een groot deel plaats over de, openbare, fiets en wandelpaden.

Het zal duidelijk zijn dat door “vermenging” van bezoekers(vaak ook veel kinderen) en onze deelnemers  zich tijdens de wedstrijd  onveilige situaties kunnen voordoen.

Ook de in het voorjaar in gebruik genomen losplaats (Rijnlandroute)van zand d.m.v. een transportband over het fietspad maakt de trajecten niet veiliger.

Buiten de genoemde terreinomstandigheden konden we in 2018 ook onvoldoende ervaren hindernisrechters krijgen met name voor de 6 hindernissen (van de 3 á 4 vrijwilligers per hindernis dient er 1 gediplomeerde hoofd hindernisrechter te zijn ).

Voor vrijwilligers voor de Ruiter- en Menwedstrijd  “vissen we deels uit de zelfde vijver” en ook dat wordt lastiger.

Nu zijn menners niet zo moeilijk, toch wilden we een goede en veilige wedstrijd neer zetten, waar organisatie en deelnemers met een goed gevoel op kunnen terug kijken.

En dat gevoel, hoe spijtig ook, hadden we in 2018 niet.

Omdat de ontwikkelingen in Vlietland ,met name de al jaren dreigende bouwactiviteiten, steeds concreter worden is het houden van een SGW-mennen geen optie meer.

 

Uiteraard  zijn we niet bij “de pakken neer gaan zitten” en hebben we gekeken naar een alternatief en die hebben we gevonden in de organisatie van een Minimarathon.

In overleg met Kees de Jong (parcoursbouwer  Ruiters) is ,in principe, het terrein tegenover de waterhindernis (waar de brug voor het mennen heeft gestaan)  op zondag beschikbaar voor een Minimarathon.

 

Wat is een Minimarathon

Een Minimarathon is een combinatie van een vaardigheidswedstrijd en een marathon en een officiële discipline bij de KNHS.

Het parcours wordt opgezet door middel van ,maximaal 20,  genummerde poorten van oranje kegels met ballen er op.

Naast deze kegels staan er ook maximaal 3 marathonachtige hindernissen in het parccours.

Deze hindernissen hebben net als in de marathon geletterde poorten die in de juiste volgorde moeten worden genomen.

De minimarathon mag twee keer worden gereden waarbij de tijd en de strafpunten (omgezet in strafseconden) bij elkaar worden geteld en vormen de 2 opgetelde tijden de eindtijd.

Alle fouten ,afrijden ballen, herstel parcours enz., worden omgezet in strafseconden.

Het uiteindelijk klassement wordt  bepaald door de snels gereden tijd.(incl. strafseconden).

De minimarathon kent geen verschillende klassen b.v.  B-L- enz. wel worden verschillende rubrieken aangehouden t.w.  Impuls  (hobby), enkelspan pony/paard enz.

Ook kan(om meer spanning inde wedstrijd te brengen)  gekozen worden de winnaars van elke rubriek tegen elkaar te laten rijden om een uiteindelijke overal winnaar te bepalen.

 

Het parcours wordt gebouwd door een gekwalificeerde parcoursbouwer en dienen er 2 officiële jury’s aanwezig te zijn.

Omdat het bij de minimarathon gaat om snelheid ,wendbaarheid en dus stuurmanskunst  zal de jury nou kijken op het gebruik van de zweep.

 

De organisatie van het mennen in Vlietland heeft er zin in om een aantrekkelijk en uitdagend parcours neer te zetten  en rekenen op een ruime deelname.

Voor verdere info kijk op www.eventingzuidholland.nl en op de wedstrijdkalender van het Mendistrict en KNHS .

 

De wedstrijd wordt gehouden op zondag 16 juni 2019.