Back to Top

SGW Vlietland 2019

De datum is bekend voor 2019, SGW Vlietland zal 15 en 16 juni 2019 plaats vinden.

 

 

SGW Vlietland 2018 is weer voorbij.

Het zit er jammer genoeg weer op. SGW Vlietland 2018 beleefde weer twee fantastische en geslaagde dagen. Het schitterende watersport- en recreatiegebied Vlietland was weer de gastheer van de paardensportverenigingen ‘de Blesruiters’ uit Stompwijk en ‘Koningin Emma’ uit Wassenaar die dit evenement samen organiseren. De laatste 14 jaar op Vlietland. De oorsprong van deze SGW ligt echter veel eerder. In de jaren “30 heeft Koningin Emma het fundament al gelegd aan de Buurtweg in Wassenaar op het eigendom van de familie Heystek en de omliggende bossen en duingebied vormde het decor. De herinneringen gaan vaak nog terug naar die tijd.

 

Vrijwilligers
Tijdens dit weekend waren zo’n 200 vrijwilligers van/namens beide verenigingen actief.

Ruim van tevoren zijn we al bezig met de voorbereidingen. In de winter zijn we druk aan het zagen en timmeren, we bouwen prefab-hindernissen. In de week voor de wedstrijd komen die uit de opslag en worden op de juiste plek neergezet en afgebouwd. In een tijdsbestek van nog geen week verschijnt een compleet strodorp en een cross-parcours. Geen wonder dat de bouwploeg (een gedeelte op de foto) even zijn rust nam.

 

 

Het mennen
Moesten we voor de derde keer op rij afgelasten. Algehele veiligheid voor mens en dier waren de overwegingen om dit besluit te nemen. Elders op de site vindt u een uitgebreidere toelichting.

Momenteel vindt al druk overleg plaats hoe we het mennen in een andere opzet een eigen plek in onze SGWM kunnen geven.

 

Rijnlandroute
Aan de noordzijde van Vlietland wordt de Rijnlandroute aangelegd. De weg vormt een getunnelde verbinding onder Voorschoten door van de A4 naar de A44. In een vroegtijdig overleg hebben we  met Comol5 (de aannemerscombinatie) gekeken welke consequenties dat voor onze wedstrijd zou hebben. Tijdens ons weekeinde zouden geen werkzaamheden plaats vinden en de toegangswegen zouden vrij zijn. Zelfs werd ons extra parkeergelegenheid aangeboden op eigen terrein. Wij zijn Comol5 dan ook dankbaar voor hun medewerking. Voor komend jaar hebben zij nu al toegezegd weer met ons in overleg te gaan.

 

Vlietland
De directeur van Vlietland B.V., Bart Carpentier Alting,  gastheer van onze SGW was erg enthousiast over de organisatie en het verloop van de SGW Vlietland:

“….dit prachtige paardenevenement heeft ook dit jaar weer voor heel veel plezier gezorgd bij de deelnemers en vele bezoekers! Hulde en complimenten aan de geweldige inzet van de bijna 200 vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en daarmee extra bekendheid hebben gegeven aan het watersport- en recreatiegebied Vlietland…….”.

 

Wij bedanken
Allen die het ons mogelijk hebben gemaakt deze SGW te organiseren, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en mensen die spontaan aanhaakten en hielpen waar dat nodig was.

Wij hebben een voldaan gevoel en we hopen dat we volgend jaar op alle vrijwilligers weer een beroep mogen doen.

 

Wat rest op maandag was nog een containertje.

 

Ton Spaan, voorzitter

Hoofdsponsors

Volg ons!